Uw gegevens

Controle hebben over uw persoonlijke gegevens is belangrijk, maar lijkt soms erg ingewikkeld. Wij, bij Brick, vinden dat het eenvoudig moet zijn. Daarom hebben we ons privacybeleid uitgesplitst om het voor ons beiden eenvoudig te maken! Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, wat wij doen om deze te beschermen en hoe u uw gegevensrechten kunt uitoefenen. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Ons privacybeleid in het kort

Brick stelt persoonlijke integriteit voorop en werkt actief aan een zo zorgvuldig mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u ons privacybeleid samengevat lezen als hoofdthema's in hapklare brokjes. Ons volledige privacybeleid kunt u hier lezen https://www.brick.tech/en-se/privacy

Wat is een privacybeleid
We leggen uit hoe Brick omgaat met gegevens in haar activiteiten door middel van een privacybeleid. Het is een beleid om onze gebruikers te beschermen tegen roofzuchtige datapraktijken en onszelf door transparant te zijn. Afhankelijk van uw relatie met Brick kunnen verschillende delen van ons privacybeleid op u van toepassing zijn. Brick verzamelt en bewaart informatie over u als Brick-gebruikers, lead en partner.
Het soort gegevens dat wij gebruiken
Er zijn twee manieren waarop wij uw persoonsgegevens ontvangen. Er is persoonlijke informatie die u zelf verstrekt bij interactie met Brick en informatie die wij verzamelen uit andere interne en externe bronnen. Door u verstrekte gegevens worden alleen verzameld als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of overeenkomsten na te komen. De persoonlijke informatie die u over uzelf deelt, kan bijvoorbeeld zijn: - Naam, e-mailadres en betalingsgegevens. De persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, kan bijvoorbeeld zijn: - Apparaatgegevens, land.
Waarom we uw gegevens gebruiken
Wij werken voortdurend aan de verbetering van Brick. Daarom kunnen wij uw gegevens mogelijk voor het volgende gebruiken: -U de door u voorgestelde diensten aanbieden -U ondersteuning bieden -Statistische analyses van Brick-gebruikers uitvoeren.
Uw gegevens exporteren, verwijderen en wissen
In het algemeen hebt u het recht om: - Een kopie van gegevens te vragen: u hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld. Bekijk hiervoor 'mijn privacyverzoek'. - Verzoek om rectificatie: u heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of aangevuld. - Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens - die Brick niet verplicht is te bewaren - worden verwijderd. In sommige gevallen kan de verwijdering van specifieke informatie beperkt zijn, omdat wij wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren.
Naleving
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om uw gegevens en privacy te beschermen serieus. Wij houden uw belang voor ogen door de toepasselijke wetten en vereisten na te leven. Wij evalueren voortdurend ons privacy- en gegevensverzamelingsbeleid om u veilig te houden.
Uw gegevens veilig houden
Wij passen gegevensminimalisatie toe, wat betekent dat wij het verzamelen van gegevens beperken tot wat nodig is om een specifiek doel te bereiken. Wij gebruiken alleen de minimaal noodzakelijke gegevens en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden of processen zonder toestemming. Wij zorgen ervoor dat alleen de juiste personen toegang hebben en coderen gegevens waar nodig.

Ziet u het antwoord niet dat u nodig hebt?

Geen zorgen! Stuur een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Oog logo

Transparantie

Wij hechten waarde aan transparantie. Wij willen dat u uw rechten inzake het verzamelen en verwerken van gegevens en privacy begrijpt.
Boek logo

Openheid

Wij voelen ons verantwoordelijk Wij beschermen uw gegevens en hebben uw belang voor ogen.
Persoon logo

Uw gegevens

Het is van jou, niet van ons. Geen vragen.