Koliko košta naplata?

  • 2,00 € za 60 minuta, maksimalno 10,00 € dnevno
  • Ako ne vratite powerbank u stanicu nakon 5 dana, vaš je! Bit će vam naplaćeno 45,00 €.
  • Punjenje zaokružuje na najbližih pola sata (30 ili 60 minuta).
  • Najamnina za jedan dan je 24 sata od početka naplate.
  • Neka mjesta nude besplatne sate ili popuste. Uživaj!

Days

0

Hours

0

Minutes

0

You will be charged:

0,00 €