Колку чини да се наплаќа?

  • 120,00 ден. за 30 минути, макс 600,00 ден. дневно
  • Ако по 5 дена не го вратите powerbank-от во станица, тој е ваш! 900,00 ден..
  • Полнењето се заокружува до најблискиот половина час (30 или 60 минути).
  • Киријата за еден ден е 24 часа од почетокот на наплатата.
  • Некои места нудат бесплатни часови или попусти.

Days

0

Hours

0

Minutes

0

You will be charged:

0,00 ден.