ОПШТО

Овој договор создава обврзувачки правни обврски за вас.
1.1 Овие одредби и услови го сочинуваат договорот („Договор“) помеѓу вас („Корисник“) и Brick Technology AB и нашите филијали („ние“, „нас“ или „Brick“) во врска со вашата употреба на споделувањето на нашата Brick Power Bank
1.2 Вашето користење на Услугата е предмет на овој Договор, нашата политика за приватност („Политика за приватност“) и правилата за користење на енергетската банка („Политика за користење“), кои се наоѓаат на платформата.
1.3 Го задржуваме правото да ги измениме условите на овој Договор во секое време.
1.4 Овој Договор содржи важни информации во врска со вашите права во однос на Платформата и Услугата, вклучувајќи го и вашиот однос со нас.

КВАЛИФИКАЦИЈА НА КОРИСНИК

Вие гарантирате и застапувате дека:
(а) имате 16 години или повеќе;
(б) секоја информација што ни ја доставувате кога ја користите Услугата е
(в) Вашето користење на Услугата не прекршува ниту еден применлив закон или регулатива.

РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИК

Вие гарантирате и застапувате дека:
3.1 Ќе се регистрирате на Платформата преку мобилен телефон
3.2 Корисничката сметка („Сметка“) што ја креирате по регистрацијата
3.3 По успешното завршување на процесот на регистрација на корисникот, вие
3.4 Го задржуваме правото да го суспендираме, одбиеме или отповикаме вашиот пристап до

БЕЗБЕДНОСТ НА СМЕТКАТА

4.1 Вие сте одговорни за безбедноста на вашата сметка вклучувајќи
4.2 Вие ќе бидете одговорни за сите дејства и резултати извршени во рамките на вашата сметка (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на користење на тули за напојување („Брик батерии“), враќање на батерии од тули, објавување информации, откривање информации, отворање на вашиот адресар)
4.3 Мора веднаш да не известите преку Платформата доколку дознаете за каква било неовластена употреба на вашата сметка или друга ситуација која може да предизвика кражба или губење на вашата сметка.
4.4 Вашата сметка може да ја користите само вие и не смее да се споделува со кое било друго лице.
а) постојано да ги чувате деталите за вашата сметка приватни;
(б) да го чувате кодот за потврда за најавување на вашата сметка безбеден и доверлив;
(в) да не префрлате ниту еден дел од вашата сметка (на пример, адресар) на некој друг;
(г) да се придржувате до сите важечки закони и условите во овој Договор во врска со вашата сметка.
4.5 Вие ќе бидете одговорни за сите дејства и трансакции направени преку вашата сметка, освен ако не сте ја затвориле или не ни пријавиле каква било злоупотреба на вашата сметка преку платформата.
4.6 Придаваме големо значење на заштитата на вашите лични информации и информации на другите корисници.

КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

5.1 Користење на батерии од тули:
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.

ЦЕНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

6.1 Цената за користење на услугата варира од земја.

ТАКВИ И ПЛАЌАЊЕ

7.1 Надоместоците за користење на Услугата се прикажани на апликацијата Brick од време на време.
7.2 Доколку сте примиле купон/промо код за Brick Batteries, може да го користите купонот во согласност со правилата за користење наведени на тој купон.
7.3 За ваша погодност, ви обезбедуваме неколку опции за плаќање кога и кога секоја ќе стане достапна во вашата област:
(а) Ви треба сметка за да ги користите нашите услуги, за која е потребна валидна дебитна или кредитна картичка или друг одобрен начин на плаќање со датум на истекување (кој е предаден на нашиот процесор за плаќање од трета страна - ние самите не ги добиваме или складираме овие информации
7.4 Во случај да оспорите каква било наплата на вашата платежна картичка или на вашата сметка, тогаш треба да не контактирате на help@Brickapp.se веднаш штом ќе дознаете за спорната наплата.
7.5 Ако не се согласувате со какви било трошоци што сме ги направиле на вашата сметка, мора да не известите во рок од 10 работни дена од денот кога се случило спорното наплатување.
7.6 Во случај бараната наплата да не може да се одземе од вашата картичка поради недоволно средства, блокирана картичка или на друг начин, Брик ќе ви испрати фактура преку текстуална порака, пошта и/или е-пошта.
7.7 Во случај да се бара враќање на средствата од собраните средства на клиентот, целосно или делумно, без оглед на причината за враќањето, (Brick Technology AB) ќе ги врати средствата исклучиво преку VISA, EC/MC и Maestro методот.

Жалби

8.1 Во случај кога во секое време имате поплака или спор во врска со Услугата или Платформата, можете да не известите преку Платформата или со испраќање е-пошта до нашата е-пошта за услуги на клиентите на help@Brickapp.se или јавете ни се на 46 8-

СОПСТВЕНОСТ, ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ И ПРИВАТНОСТ

11.6 Согласувањето со овој Договор и да станете корисник ви дава право на Услугата само во согласност со условите и условите наведени во овој Договор.
11.7 Вие признавате дека сите права на интелектуална сопственост во и на Платформата (вклучувајќи авторски права, трговски марки, трговски имиња, логоа, изворни и објектни кодови) и релевантни сопственички доверливи информации во Платформата се и ќе останат ексклузивна сопственост на нас или на нашите даватели на лиценца и
11.8.
11.9 Ви доделуваме ограничена, без хонорар, неексклузивна, лична, отповиклива и непренослива лиценца за преземање и користење на апликацијата Brick за ваши лични, некомерцијални цели, под услов вашата усогласеност со овој Договор.
11.10 Вие сте целосно и единствено одговорни за сите содржини, текстови и слики што ги поставувате, објавувате, пренесувате или споделувате на платформата („Корисничка содржина“).
11.11 Вие се согласувате дека можеме да пристапиме, складираме и користиме какви било информации што ги давате се додека ги почитуваме условите на Политиката за приватност и вашите поставки за приватност.
11.12 Изјава за заштита и собирање на личните податоци на корисниците.
(а) Може да ја прекинете лиценцата со бришење одредени содржини што сте ги обезбедиле или затворање на вашата сметка на платформата, освен ако не е потребно извесно време да се отстрани содржината од системот за резервна копија и другите системи.
(б) Нема да ја користиме вашата содржина за рекламирање други производи и услуги (вклучувајќи спонзорирана содржина) без ваша согласност.
(в) Ќе ја добиеме вашата согласност доколку имаме намера да им дадеме на другите право да ја објават вашата содржина надвор од Платформата.
(г) Можеме да ја уредиме вашата содржина и да го приспособиме нејзиниот формат (како што е преведување, менување на фонтот, изгледот или името на датотеката или отстранување на метаподатоци), но нема да го менуваме нејзиното значење.
(д) Во однос на какви било сугестии или други повратни информации за Услугата што ја поднесувате, се согласувате дека можеме (но не сме обврзани) да ги користиме и споделуваме таквите повратни информации за која било цел без никаков надомест за вас.
(ѓ) При одржувањето и обработката на вашата содржина, ние ќе се усогласиме со барањата на актот за GDPR на Европската унија и другите важечки закони.
11.14 Опис на начинот на заштита на трансакциските доверливи податоци.

ОБЕШТЕТУВАЊЕ

12.1 Вие се согласувате, без ограничување, да ги обештетите и држите Brick и неговите вработени и агенти безопасни од каква било одговорност што произлегува од или на кој било начин поврзана со вашата употреба на која било батерија од тули или платформа предизвикана од вашите дела, пропусти или небрежност.
12.2 Се согласувате да ги обештетите и да ги задржите Брик и нашите поврзани страни кои заеднички ја обезбедуваат Услугата со нас, безопасни од сите обврски, побарувања, загуби, штети, трошоци, трошоци (вклучувајќи ги и правните такси направени при судење, жалба или на друг начин), долгови,
12.3 Ако вашето однесување нè натера да ги платиме побарувањата на трети лица, можеме да бараме од вас за сите загуби откако ќе преземеме парични и други обврски кон трети лица.

ПРЕСТАНОК НА ОВОЈ ДОГОВОР

13.1 Престанок на корисникот.
(а) Доколку не известите преку Платформата во секое време кога сакате
(б) Доколку престанете да ја користите Услугата и Платформата за период од
(в) Ако престанете да ги користите Услугата и Платформата и експлицитно
13.2 Престанок инициран од Брик.
(а) Ако прекршите некој од условите на овој Договор;
(б) Доколку не ги платите износите што се доспеваат според овој Договор во рок од 7 дена
(в) Ако престанете да ја користите Услугата и Платформата за период од
(г) Ако, според наше мислење, вашата континуирана употреба на Услугата или на
(д) Доколку изречно одбиете какви било промени на овој Договор доставени до
13.3 Порамнување по раскинување
(а) По раскинувањето на овој Договор, сè уште ќе го имаме

ЗАВРШИ И ЗАБРАНИ

14.1 Завети.
(а) Усогласеност со сите важечки закони, вклучително, но не и ограничено
(б) Обезбедување точни информации и нивно навремено ажурирање
(в) Користење на вашето вистинско име, идентитет и други лични податоци во
(г) Користење на услугата на цивилизиран и правилен начин.
14.2 Забрани.
(а) Користење на платформата кога немате правен капацитет или вие
(б) Пренесување на вашата сметка на која било трета страна без наша согласност;
(в) Повреда на туѓи законски права и интереси на кој било начин
(г) мешање или саботирање на Платформата, нејзиниот сервер или нејзината мрежа, или создавање неразумно или несоодветно оптоварување на нашиот сервер или систем на кој било начин, или спроведување на каква било активност што може да резултира со дефект, преоптоварување или оштетување (вклучувајќи ширење црви, вируси,
(д) Без законско овластување, користење техники намерно
(ѓ) Прекршување или избегнување на кој било закон или било која од нашите политики или правила или
(е) преземање какви било активности за избегнување на нашите технички и безбедносни мерки;
(ж) Повреда на нашите права на интелектуална сопственост или други права,
(i) Без наша експлицитна согласност, што имплицира или наведува дека сте
(ѕ) Без наша дозвола, изнајмување, лизинг, позајмување, позајмување,
(и) Бришење, заштита или криење на која било реклама во нашите услуги;
(ј) Користење на автоматски програми или други автоматски методи за да ја посетите нашата
(к) Умножување, измена или создавање деривати на Платформата или
(n) Посетување на нашата услуга преку веб-страници кои не се изрично обезбедени од нас;
(о) Препишување на какви било безбедносни функции на нашите услуги или на платформата;
(p) Помагање или охрабрување на какво било прекршување на овој Договор или нашиот
(q) користење на нашата услуга и батерии од тули за какво било незаконско или незаконско
(р) Секое друго незаконско однесување штетно за Услугата и/или за
14.3 Иако наметнуваме стандарди за однесување на нашите корисници, ние не го правиме тоа

ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА

15.1 Одредени активности на Платформата може да бараат од вас да направите
15.2 Ако имате сметка кај нас, се согласувате дека можеме да ви обезбедиме

ВЛАДЕЈТЕ ПРАВО

16.1 Овој Договор и секој спор што ќе се појави во врска со него ќе биде

Виша сила

17.1 Ќе ги преземеме основните безбедносни обврски во согласност со

Разно

18.1 Овој договор (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Политиката за приватност,
18.2 Можеме да доделиме, префрлиме, делегираме или на друг начин да го под-договориме нашето
18.3 Доколку не успееме да спроведеме одредба од условите на овој Договор,
18.4 Доколку постои или е направена некоја одредба од условите на овој Договор