OPĆENITO

Ovaj ugovor stvara obvezujuće pravne obveze za vas. Ako se ne slažete ni s jednim od uvjeta ovog ugovora, nemojte pristupati platformama, koristiti bilo koju od usluga koje se nude putem platformi ili registrirati račun za takve usluge.
1.1 Ovi uvjeti i odredbe predstavljaju ugovor ("Ugovor") između vas ("Korisnik") i Brick Technology AB i naših podružnica ("mi", "nas" ili "Cigla") u vezi s vašim korištenjem naše usluge dijeljenja banke Brick power ("Usluga") i odnosi se na našu web stranicu https://www.brick.tech ("Web stranica") i na aplikaciju Brick za mobilne uređaje ("Aplikacija za ciglu") pomoću operativnih sustava kao što je IOS, Android i/ili Windows Mobile (web stranica i aplikacija Brick Power zajedno se nazivaju "Platforma").
1.2 Vaše korištenje Usluge podliježe ovom Ugovoru, našim pravilima o privatnosti ("Pravila o privatnosti") i pravilima korištenja banke napajanja ("Pravila korištenja"), koja se nalaze na Platformi. Slažete se da ćete prihvatiti naša Pravila o korištenju i Pravila o privatnosti koja čine sastavni dio ovog Ugovora.
1.3 Zadržavamo pravo izmjene uvjeta ovog Ugovora u bilo kojem trenutku. Takve će promjene stupiti na snagu kada objavimo izmijenjeni Sporazum na platformi. Svaki put kada koristite Platformu ili Uslugu, primjenjivat će se tada aktualna verzija ovog Ugovora. Ako koristite Platformu ili Uslugu nakon izmjene ovog Ugovora, slažete se da ste obvezani uvjetima ove trenutne verzije Ugovora kako je izmijenjen.
1.4 Ovaj Ugovor sadrži važne informacije o vašim pravima u vezi s platformom i Uslugom, uključujući vaš odnos s nama. Pažljivo pročitajte ovaj Ugovor i redovito pregledavajte ovaj Ugovor.

KVALIFIKACIJA KORISNIKA

Jamčite i izjavljujete sljedeće:
(a) imate 16 godina ili više; i imati potrebne mentalne i pravna sposobnost za sklapanje ovog Ugovora i korištenje Usluga.
(b) sve informacije koje nam pošaljete prilikom korištenja Usluge su točna, potpuna i aktualna; i
(c) vaše korištenje Usluge ne krši nikakve primjenjive zakone ili propise.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Jamčite i izjavljujete sljedeće:
3.1 Registrirat ćete se na Platformi putem mobilnog telefona provjera ili drugi postupak kako biste postali registrirani korisnik na Platforma. Prihvaćate i slažete se da su informacije koje pružate tijekom postupka registracije korisnika točan je i potpun, a vi odmah će nas obavijestiti o svim promjenama informacija.
3.2 Korisnički račun ("Račun") koji izradite nakon registracije Postupak će biti osoban za vas i ne smijete koristiti telefonski broj Registrirajte se kod bilo koga osim vas za svoj račun. Možda nećete. prenijeti svoj račun bilo kome drugome, niti dopustiti ili pomoći drugima koristiti Uslugu putem svog računa, osim za te pojedince ili tvrtke koje smo izričito ovlastili za stvaranje računi u ime svojih poslodavaca ili klijenata.
3.3 Nakon uspješnog završetka postupka registracije korisnika, vi može početi koristiti Uslugu putem Platforme u skladu s ovaj Sporazum.
3.4 Zadržavamo pravo obustaviti, uskratiti ili opozvati vaš pristup vaš račun, platforma i/ili usluga u bilo kojem trenutku i na našem Nahođenju. Ako ste suspendirani ili ste odbijeni ili ste imali svoj pristup je opozvan, možete uložiti prigovor Korisnika u skladu s postupke utvrđene u ovom Sporazumu.

SIGURNOST RAČUNA

4.1 Vi ste odgovorni za sigurnost svog računa, uključujući podaci za prijavu i lozinke. Provjerite jeste li se odjavili na kraj svake sesije prilikom korištenja web stranice i napuštanje platforme slijedeći ispravne korake. Ako otkrijete podatke o računu Možete biti odgovorni za sve gubitke i posljedice takvih djela.
4.2 Bit ćete odgovorni za sve radnje provedene pod vašim računom (uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje prijenosnih punjača, vraćanje prijenosnih punjača, objavljivanje informacija, otkrivanje informacija, otvaranje vlastitog adresara) neovisno jesu li te radnje uzrokovale bilo kakvu štetu vama, nama ili trećoj strani.
4.3 Morate nas odmah obavijestiti putem Platforme ako saznate za bilo kakvu neovlaštenu upotrebu vašeg Računa ili drugu situaciju koja može uzrokovati krađu ili gubitak vašeg Računa. Nakon obavijesti o neovlaštenoj upotrebi privremeno ćemo zaključati vaš Račun, ali potvrđujete da je za to potrebno razumno vrijeme i da to neće biti odmah.
4.4 Vaš račun možete koristiti samo vi i ne smijete ga dijeliti ni s jednom drugom osobom. Slažete se sa:
a) kako bi vaši podaci o računu uvijek bili privatni;
(b) kako bi kontrolni kôd za prijavu na vaš račun bio siguran i povjerljiv;
(c) ne prenositi bilo koji dio vašeg računa (npr. adresar) bilo kome drugome; i
(d) Svim primjenjivim zakonima, uvjetima i odredbama iz ovog Ugovora u vezi s vašim računom.
4.5 Bit ćete odgovorni za sve radnje i transakcije izvršene putem vašeg Računa, osim ako ste ga zatvorili ili nam prijavili bilo kakvu zlouporabu vašeg računa putem Platforme.
4.6 Pridajemo veliku važnost zaštiti vaših osobnih podataka i podataka drugih korisnika. Ako dođete u kontakt s bilo kojim osobnim podacima ili dokumentima bilo kojeg drugog korisnika putem korištenja Platforme ili komunikacije s drugim korisnicima, takve ćete podatke čuvati povjerljivima i nećete ih ni na koji način otkriti bilo kojoj drugoj strani.

KORIŠTENJE USLUGE

5.1 Korištenje baterija od opeke:
5.1.1. Nakon registracija korisnici moraju dodati podatke o plaćanju u aplikaciju. Klikom na "skeniraj stanicu" u aplikaciji korisnici mogu skenirati QR kôd na stanici i baterija će se osloboditi.
5.1.2. Prije upotrebe baterije od opeke, morate je pažljivo pregledati na bilo kakva oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prisutnost kabela, stanje kabela, funkcionalnost razine baterije itd.
5.1.3. Morate odmah obavijestiti Brick o bilo kojem problemu ili problemu s baterijom putem aplikacije Brick ili e-pošte službe za korisnike: help@Brickapp.se
5.1.4. Podložno ovom Ugovoru, ako nastavite koristiti bateriju od opeke u okolnostima kada: (i) ste obaviješteni ili na drugi način obaviješteni; (ii) vizualno je očito i / ili (iii) vaš pregled pokazuje da je takva Ciglena baterija oštećena, neispravna ili na drugi način neprikladna za upotrebu, vi ćete biti isključivo odgovorni i nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili ozljedu vašeg tijela ili imovine ili tijela ili imovine bilo koje treće strane koja proizlazi iz upotrebe takve baterije od opeke.
5.1.5. Bateriju od opeke morate koristiti na razuman, obziran i zakonit način. Ne smijete ga oštetiti ili ograničiti druge da ga koriste, uključujući, ali ne ograničavajući se na, oštećenje, vandaliziranje, gašenje ili prikrivanje baterije od opeke, uklanjanje kabela ili drugo ponašanje koje sprječava druge da koriste bateriju od opeke.
5.1.6. Morate vratiti bateriju od opeke u istom stanju u kojem je iznajmljena. Ako se baterija od opeke vrati oštećena ili u zapuštenom stanju, naplatit će vam se naknada koja je jednaka troškovima popravka.
5.1.7. Ne smijete unajmiti ciglenu bateriju nikome drugome, niti smijete koristiti Brick bateriju za obavljanje bilo koje poslovne aktivnosti.
5.1.8. Nakon svake uporabe baterije od opeke, razdoblje najma možete završiti vraćanjem baterije na stanicu (razdoblje najma automatski završava u aplikaciji), završavajući mjerač naknade i plaćajući odgovarajuće naknade.
5.1.9. Podaci koje generira Platforma uvjerljiv su dokaz razdoblja vaše uporabe baterije od opeke. Vaša upotreba bilo koje baterije od opeke ograničena je na razdoblje od 5 uzastopnih dana. Svaka upotreba koja prelazi razdoblje od 5 uzastopnih dana smatra se nestankom ili kupnjom baterije od opeke, a vašem računu može se naplatiti izgubljena naknada za bateriju do 25 eura uz naknade za iznajmljivanje za 5 dana. Ako se baterija od opeke izgubi ili kupi dok je koristite, nestanak morate prijaviti podnošenjem službenog policijskog izvješća lokalnoj policiji i također nas obavijestiti u roku od 24 sata nakon nestanka putem Platforme.
5.1.10. Osim bilo kakvih drugih ograničenja u vezi s vašom uporabom baterije od opeke, ne smijete:
5.1.11. Izmijenite, demontirajte, pišite, pričvrstite dodatnu opremu ili na bilo koji drugi način izmijenite ili nagrdite bateriju od opeke ili bilo koji dio baterije od opeke na bilo koji način ili upotrijebite bateriju od opeke u bilo koju reklamnu ili sličnu komercijalnu svrhu;
5.1.12. Dopustite drugima da koriste bateriju od opeke koju ste odjavili.
5.1.13. U vezi s vašom uporabom bilo koje baterije od opeke i platforme, izjavljujete i jamčite, svaki put neposredno prije upotrebe bilo koje baterije od opeke koja:
5.1.14. potvrđujete da Brick ne jamči da će bilo koja baterija od opeke biti dostupna u to vrijeme i na mjestu na kojem je želite koristiti, posebno u vrijeme velike potražnje;
5.1.15. potvrđujete da Brick ne jamči da ćete bateriju moći vratiti u svakom trenutku nakon što je iznajmljena, ako su sve stanice u blizini korisnika pune baterija. Ako se to dogodi, obratite se podršci putem aplikacije.
5.1.16. Opeka pruža baterije od opeke samo kao pogodnost, a takva dostupnost najma namijenjena je samo onim osobama koje su sposobne i kvalificirane samostalno upravljati baterijom od opeke i koje su pristale na sve uvjete ovog Ugovora.

CIJENA KORIŠTENJA USLUGE

6.1 Cijena korištenja usluge varira ovisno o zemlji. Najnovije i ažurne cijene uvijek su dostupne u aplikaciji Brick. Za Srbiju provjerite https://brickapp.se/sr/cenovnik/

NAKNADE I PLAĆANJE

7.1 Naknade za korištenje Usluge povremeno su prikazane u aplikaciji Brick.
7.2 Ako ste primili kupon / promotivni kôd za Brick baterije, možete koristiti kupon u skladu s korisničkim pravilima navedenim na takvom kuponu.
7.3 Radi vaše udobnosti, pružamo vam nekoliko mogućnosti plaćanja kako i kada svaka postane dostupna u vašem području:
(a) Potreban vam je račun za korištenje naših Usluga, koji zahtijeva valjanu debitnu ili kreditnu karticu ili drugi odobreni način plaćanja s datumom isteka (koji se prosljeđuje našem trećem procesoru plaćanja - te podatke ne primamo niti pohranjujemo sami) kao i druge tražene podatke ovisno o Proizvodu. Unaprijed plaćene i gotovinske kartice ne mogu se koristiti kao sredstvo plaćanja. - Naše usluge možete unajmiti za najam banke po struji. Sve cijene možete pronaći u aplikaciji. Imajte na umu da možemo promijeniti cijene za naše usluge koje smatramo potrebnim ili prikladnim za naše poslovanje. Sve će se to naplatiti na željeni način plaćanja naveden na vašem računu na temelju vaše upotrebe. Sva plaćanja nama vrše se putem treće strane za obradu plaćanja u obliku plaćanja koje oni prihvaćaju.
7.4 U slučaju da osporite bilo kakvu naplatu na svojoj platnoj kartici ili na svom računu, obratite nam se help@Brickapp.se čim saznate za spornu naplatu.
7.5 Ako se ne slažete s bilo kakvim troškovima koje smo izvršili na vašem računu, morate nas obavijestiti u roku od 10 radnih dana od dana kada je došlo do sporne naplate. Da bismo riješili sve sporne troškove, trebat će nam određeni podaci, uključujući datum i mjesto kada i gdje ste iznajmili i vratili bateriju od opeke, kao i približno vrijeme. Kao pravilo, nudimo povrat novca ako je unajmljena powerbank slomljena ili na drugi način neupotrebljiva. Za povrat novca obratite se help@brickapp.se ili podršci u aplikaciji Brick.
7.6 U slučaju da se potrebna naknada ne može odbiti od vaše kartice zbog nedovoljnih sredstava, blokirane kartice ili na neki drugi način, Brick će vam poslati račun sms porukom, poštom i / ili e-poštom. Ako takav račun nije propisno plaćen, zadržavamo pravo pokretanja pravnog postupka za naplatu duga.
7.7 U slučaju da je potrebno vratiti sredstva prikupljenih sredstava kupcu, u cijelosti ili djelomično, bez obzira na razlog povrata, (Brick Technology AB) će sredstva vratiti isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro načina plaćanja, što znači da će Chip kartica/Banka vratiti traženi iznos na račun kupca, na zahtjev Trgovca.

Pritužbe

8.1 U slučaju da u bilo kojem trenutku imate pritužbu ili spor u vezi s Uslugom ili Platformom, možete nas obavijestiti putem Platforme ili slanjem e-pošte na našu korisničku podršku na help@Brickapp.se ili nas nazvati na +46 8-795 51 11.

VLASNIŠTVO, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I PRIVATNOST

11.6 Vaš pristanak na ovaj Ugovor i postajanje Korisnikom daje vam pravo samo na Uslugu u skladu s uvjetima i odredbama navedenim u ovom Ugovoru. Ne postoji drugo odobrenje, suradnja, partnerstvo ili agencija između vas i nas.
11.7 Prihvaćate da sva prava intelektualnog vlasništva na Platformi i na Platformi (uključujući autorska prava, zaštitne znakove, trgovačke nazive, logotipe, izvorne i objektne kodove) i relevantne vlasničke povjerljive informacije na Platformi jesu i ostaju isključivo vlasništvo nas ili naših davatelja licence i ništa u ovom Ugovoru neće djelovati za prijenos bilo kakvih prava intelektualnog vlasništva na Platformu i na Platformu ili bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva u vlasništvu nas ili naših davatelja licence na vas. Prihvaćate i slažete se da, bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika takvih prava intelektualnog vlasništva, ne smijete koristiti, mijenjati, iznajmljivati, puštati, prodavati, prenositi ili na drugi način kršiti gore navedena prava intelektualnog vlasništva (kao što su obrnuti inženjering, dekompiliranje).
11.8 Naziv i logotipi tvrtke Brick naši su zaštitni znakovi i trgovački nazivi i ne smiju se duplicirati, oponašati ili koristiti u cijelosti ili djelomično bez našeg prethodnog pisanog odobrenja. Osim toga, prihvaćate i slažete se da su sve stranice, tekst, grafike, slike, ikone gumba i skripte na obrascu Platforme u našem vlasništvu i nećete ili uzrokovati da bilo koja treća strana duplicira, oponaša ili koristi u cijelosti ili djelomično bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.
11.9 Dajemo vam ograničenu, besplatnu, neisključivu, osobnu, opozivu i neprenosivu licencu za preuzimanje i korištenje aplikacije Brick u vaše osobne, nekomercijalne svrhe, podložno vašoj usklađenosti s ovim Ugovorom. Aplikaciju Brick i našu uslugu možete koristiti samo u skladu s ovim ugovorom.
11.10 U potpunosti ste i isključivo odgovorni za sav sadržaj, tekstove i slike koje prenosite, objavljujete, prenosite ili dijelite na Platformi ("Korisnički sadržaj"). Ne smijete prenositi, objavljivati, prenositi, dijeliti ili pružati bilo koji korisnički sadržaj na platformi koji niste stvorili ili koji nemate dozvolu za prijenos, objavljivanje, prijenos ili pružanje. Izjavljujete da posjedujete ili imate dovoljno drugih zakonskih prava na bilo koji i cijeli vaš korisnički sadržaj. Slažete se da ćete pružiti korisnički sadržaj koji ne krši bilo koji primjenjivi zakon i ne krši prava bilo koje treće strane (npr. ne krši bilo koji primjenjivi zakon o intelektualnom vlasništvu ili krši bilo koji ugovor). U suprotnom ćete biti isključivo odgovorni za sve povezane obveze. U bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, i bez vašeg pristanka, možemo pregledati Platformu i izbrisati, ukloniti ili ograničiti bilo koji pristup ili gledanje bilo kojeg korisničkog sadržaja, prema vlastitom nahođenju i bez ikakve obavijesti ili uzroka. Kada prenosite, objavljujete, prenosite, dijelite ili pružate korisnički sadržaj na platformi, automatski nas ovlašćujete da napravimo takve kopije koje prema vlastitom nahođenju smatramo potrebnim ili prikladnim. Prijenosom, objavljivanjem, prijenosom, dijeljenjem ili pružanjem korisničkog sadržaja na Platformi automatski dajete, a izjavljujete i jamčite da imate pravo dodijeliti nam neopozivo, trajno, neisključivo, prenosivo, besplatno, svjetsko pravo i licencu za korištenje, kopiranje, javno izvođenje, javno prikazivanje, podlicenciranje, preoblikovanje, prevođenje, izvlačenje, distribuciju, izmjenu, pripremu izvedenih djela, ili uključiti u druga djela bilo koji korisnički sadržaj u bilo koju svrhu (komercijalnu, reklamnu ili drugu).
11.11 Slažete se da možemo pristupiti, pohraniti i koristiti sve podatke koje pružite sve dok smo u skladu s uvjetima Pravila o privatnosti i vašim postavkama privatnosti. Tijekom primjenjivog razdoblja zaštite autorskih prava, ovime dajete nama i našim podružnicama besplatnu licencu za korištenje takvih podataka sredstvima koja uključuju pohranu, upotrebu, udvostručavanje, reviziju, uređivanje, objavljivanje, izlaganje, prevođenje i širenje ili uključivanje takvih informacija u druga djela pomoću medija koji su trenutno poznati ili će se razvijati u budućnosti. Takva licenca za uporabu bit će globalna, neisključiva, prenosiva i podlicencirana i dopušta upotrebu bez pristanka vas ili bilo koje druge osobe ili potrebe da vas obavijesti ili bilo koju drugu osobu, sve dok su ispunjeni sljedeći uvjeti:
11.12 Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka korisnika. U ime Bricka obvezujemo se čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo potrebne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke potrebne za poslovanje i informiranje kupaca u skladu s dobrom poslovnom praksom te za pružanje kvalitetne usluge. Omogućujemo našim klijentima da se odluče žele li ili ne biti uklonjeni s mailing liste koja se koristi u svrhu marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima čuvaju se strogo povjerljivo i dostupni su samo zaposlenicima koji smatraju da su ti podaci potrebni za poslovanje. Svi zaposlenici Brick i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
(a) Licencu možete ukinuti brisanjem određenog sadržaja koji ste naveli ili zatvaranjem računa na Platformi, osim ako je potrebno neko vrijeme za uklanjanje sadržaja iz sustava sigurnosne kopije i drugih sustava.
(b) Nećemo koristiti vaš sadržaj za oglašavanje drugih proizvoda i usluga (uključujući sponzorirani sadržaj) bez vašeg pristanka.
(c) Dobit ćemo vaš pristanak ako namjeravamo drugima dati pravo objavljivanja vašeg sadržaja izvan Platforme.
(d) Možemo urediti vaš sadržaj i prilagoditi njegov format (kao što je prevođenje, izmjena fonta, izgleda ili naziva datoteke ili uklanjanje metapodataka), ali nećemo mijenjati njegovo značenje.
(e) S obzirom na bilo kakav prijedlog ili druge povratne informacije o Usluzi koju pošaljete, slažete se da možemo (ali nismo dužni) koristiti i dijeliti takve povratne informacije u bilo koju svrhu bez ikakve naknade za vas.
(f) Prilikom čuvanja i obrade vašeg sadržaja udovoljit ćemo zahtjevima Zakona o GDPR-u Europske unije i drugih važećih zakona.
11.14 Opis načina zaštite povjerljivih podataka o transakcijama. Prilikom upisivanja podataka platne kartice, povjerljive informacije prenose se putem javne mreže u zaštićenom (zagonetnom) obliku pomoću SSL protokola i PKI sustava, trenutno najsuvremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupnje jamči obrađivač platnih kartica, Chip Card ad Belgrade, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranici Čip kartice. Podaci na platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sustavu

ODŠTETA

12.1 Slažete se, bez ograničenja, da ćete obeštetiti i držati Bricka i njegove zaposlenike i agente bezopasnima od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s vašom upotrebom bilo koje ciglene baterije ili platforme uzrokovane vašim djelima, propustima ili nemarom.
12.2 Slažete se da ćete obeštetiti i držati Bricka i naše pridružene strane zajedno pružajući uslugu s nama, bezopasne od svih obveza, potraživanja, gubitaka, štete, troškova, troškova (uključujući pravne troškove nastale na suđenju, u žalbenom postupku ili na drugi način), dugova, novčanih kazni, kazni i naknada, bilo izravnih ili neizravnih, uključujući posljedične, uzorne, slučajne, posebne, kaznene, izgubljene dobiti ili na drugi način koji proizlaze iz ili se odnose na (i) vašu zlouporabu ili nemogućnost korištenja Platforme, (ii) vašu zlouporabu bilo kakvih informacija na platformi ili s nje, (iii) bilo kakav neovlašteni pristup ili izmjenu vašeg prijenosa ili podataka u vezi s Platformom, (iv) bilo koju vašu zabranjenu ili zlonamjernu radnju ili nedjelovanje koje ometa Platformu ili Uslugu.
12.3 Ako zbog vašeg ponašanja plaćamo potraživanja trećih strana, od vas možemo zatražiti sve gubitke nakon što preuzmemo novčane i druge obveze prema trećim stranama.

RASKID OVOG UGOVORA

13.1 Prekid rada korisnika. Ovaj ugovor možete raskinuti u bilo kojem od Sljedeći načini:
(a) Ako nas u bilo kojem trenutku obavijestite putem Platforme da to želite prestati koristiti Uslugu i Platformu;
(b) Ako prestanete koristiti Uslugu i Platformu na razdoblje od 365 uzastopnih dana ili više;
(c) Ako prestanete koristiti Uslugu i Platformu i izričito odbiti bilo kakve izmjene ovog Sporazuma prije nego što takve promjene postanu efektivan.
13.2 Raskid koji je inicirao Brick. Možemo raskinuti ovaj ugovor na bilo koji od sljedećih načina:
(a) Ako prekršite bilo koji od uvjeta ovog Ugovora;
(b) Ako ne platite dospjele iznose prema ovom Ugovoru u roku od 7 dana datuma dospijeća;
(c) Ako prestanete koristiti Uslugu i Platformu na razdoblje od 365 uzastopnih dana ili više;
(d) Ako po našem mišljenju nastavite koristiti Uslugu ili Platforma bi bila štetna za Uslugu, Platformu ili drugu korisnici;
(e) Ako izričito odbijete bilo kakve izmjene ovog Ugovora o kojima ste obaviješteni ti s vremena na vrijeme.
13.3 Nagodba nakon raskida
(a) Nakon raskida ovog Ugovora, i dalje ćemo imati prava na podnošenje zahtjeva protiv vas u skladu s ovim Ugovorom za sve vaše prethodne povrede ili bilo kakve nepodmirene financijske obveze Možda jeste.

SAVEZI I ZABRANE

14.1 Savezi. Pobrinut ćete se da vaše ponašanje bude u skladu sa sljedećim zahtjevima kada pristupate Usluzi ili je koristite:
(a) Usklađenost sa svim primjenjivim zakonima, uključujući, ali ne ograničavajući se deliktirati zakon, zakone o privatnosti, zakone o intelektualnom vlasništvu, porezne zakone i regulatorni zahtjevi;
(b) pravodobno pružanje točnih informacija i njihovo pravodobno ažuriranje način;
(c) Korištenje vašeg pravog imena, identiteta i drugih osobnih podataka u datoteka osobnih podataka;
(d) Korištenje usluge na civiliziran i pravilan način.
14.2 Zabrane. Slažete se da nećete koristiti Platformu za provoditi bilo koju nezakonitu aktivnost ili bilo koji od sljedećih radnji:
(a) Korištenje platforme kada nemate pravnu sposobnost ili ste suspendirani su od privremenog ili trajnog korištenja Usluge;
(b) prijenos vašeg računa bilo kojoj trećoj strani bez našeg pristanka;
(c) kršenje tuđih zakonskih prava i interesa na bilo koji način putem platformu, uključujući prikupljanje prijave bilo koje druge osobe informacije ili druge osobne podatke, korištenje ili pokušaj korištenja račun bilo koje druge osobe, uznemirujući, uvredljivi, prijeteći, prisiljavanje ili ozljeđivanje bilo koje druge osobe ili slanje bilo koje druge osobe bezvrijedno pošta ili druge neželjene poruke ili kršenje drugih osoba" prava intelektualnog vlasništva itd.;
(d) ometanje ili sabotaža platforme, njenog poslužitelja ili mreže ili stvaranje nerazumnog ili neprikladnog opterećenja na našem poslužitelju ili sustavu na bilo koji način ili provođenje bilo koje aktivnosti koja može rezultirati kvarom, preopterećenjem ili oštećenjem (uključujući širenje crva, virusa, špijunskih programa, zlonamjernih programa ili drugih destruktivnih kodova) ili ugradnjom sadržaja ili kodova na korisničke preglednike ili uređaje, ili mijenjanje ili ometanje efekata renderiranja ili prikazivanja naše web stranice na korisničkom pregledniku ili uređaju na drugi način ili učitavanje virusa ili drugih zlonamjernih kodova;
(e) Bez zakonskog odobrenja, namjerno primjenom tehnika za presresti, neovlašteno mijenjati, krasti, zapisivati, posjetiti, prikupiti, pohraniti, koristiti, širiti, otkrivanje ili brisanje podataka kojima niste ovlašteni pristupiti s Platforme, kao što su osobni podaci drugih korisnika, sadržaj ili podatke koji se odnose na konkurentne usluge (utvrđene na našem diskrecijsko pravo) ili druge povjerljive informacije koje ne pripadaju ti;
(f) kršenje ili izbjegavanje bilo kojeg zakona ili bilo kojeg od naših pravila ili pravila ili sve odluke o statusu vašeg računa;
(g) poduzimanje bilo kakvih radnji kako bi se izbjegle naše tehničke i sigurnosne mjere;
(h) kršenje naših prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na upotrebu Bricka ili naših drugih komercijalnih logotipa u bilo kojem komercijalnom imenu, e-pošti ili web mjestu, brišući svaku obavijest sadržane u našim uslugama o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasništvo, oštećivanje bilo kojeg od naših patenata, autorskih prava, vlasničkih prava tehnologija, programi, softver ili informacije iz baze podataka koje mi posjedovati ili zakonito koristiti kopiranjem, širenjem, objavljivanjem, dekodiranje, podjela ili proizvodnja derivata itd.;
(i) Bez našeg izričitog pristanka, implicirajući ili navodeći da ste podružnica platforme ili imaju bilo kakve agencijske odnose s njom.
(j) Bez našeg dopuštenja, iznajmljivanja, leasinga, pozajmljivanja, zaduživanja, trgovanje, prodaja ili preprodaja naših usluga ili drugih relevantnih informacije ili podaci ili unovčavanje ili komercijalizacija bilo kojeg od naših funkcije usluge;
(k) brisanje, zaštita ili skrivanje bilo kojeg oglasa u našim uslugama;
(l) Korištenje automatskih programa ili drugih automatskih metoda za posjet našem usluga, dodavanje ili preuzimanje adresara ili slanje ili preusmjeravanje poruke;
(m) udvostručavanje, izmjena ili stvaranje izvedenica platforme ili bilo koje druge relevantne tehnologije (osim ako ih mi ne odobrimo na drugi način), ili praćenje upotrebljivosti, izvedbe ili funkcija naših usluga u svrhu tržišnog natjecanja ili sudjelovanja u uspostavljanju okvira, izrada zrcalnih slika ili drugih aktivnosti oponašanja izgleda naše web stranice ili funkcija, ili promjena, izmjena, ponovno uređivanje ili mijenjanje naših usluga ili mijenjanje, mijenjanje ili mijenjanje drugih usluga web stranice kako bi se stvorio pogrešan dojam da su takve web stranice vezano uz naše usluge.
(n) Posjet našoj Usluzi putem web stranica koje mi izričito ne pružamo;
(o) prepisivanje svih sigurnosnih funkcija naših Usluga ili Platforme;
(p) Pomaganje ili poticanje bilo kakvog kršenja ovog Ugovora ili našeg politika;
(q) korištenje naše usluge i baterija od opeke za bilo kakve nezakonite ili nezakonite aktivnost ili koja bi se smatrala uvredljivom i/ili antisocijalnom ponašanje; i
(r) Svako drugo nezakonito ponašanje štetno za Uslugu i/ili Platforma.
14.3 Iako našim korisnicima namećemo standarde ponašanja, to ne činimo kontrolirati ili regulirati ponašanje naših korisnika na Platformi. Stoga mi neće biti odgovoran za bilo kakav sadržaj ili informacije koje se šire ili koje dijele korisnici na platformi. Ako smatrate da korisnik ima prekršio uvjete ovog Ugovora ili bilo koje od naših pravila, tada molimo vas da nas kontaktirate. Iako nastojimo održati sigurno okruženje, mi nisu odgovorni za objave bilo kojeg korisnika i odriču se bilo kojeg odgovornost za ponašanje ili sadržaj bilo kojeg korisnika. Ako ti, pod bilo kojim okolnosti, i bez našeg odobrenja, počinite sve zabranjene djelovati, objavljivati ili širiti zabranjene informacije, vi ćete biti isključivo odgovoran za sve povezane obveze i rizike.

ELEKTRONIČKI POTPISI I OBAVIJESTI

15.1 Određene aktivnosti na Platformi mogu zahtijevati da napravite elektronički potpis. Razumijete i prihvaćate da je elektronika potpis ima ista zakonska prava i obveze kao i fizički potpis.
15.2 Ako imate račun kod nas, slažete se da vam možemo pružiti sve potrebne obavijesti elektroničkim putem putem vašeg računa ili druga elektronička sredstva kao što su e-pošta ili skočne poruke ili gurnute poruke na Platformi u skladu s našim Pravilima o privatnosti.

MJERODAVNO PRAVO

16.1 Ovaj Sporazum i svaki spor koji nastane u vezi s njim bit će uređeni i tumačeni u skladu sa švedskim zakonom i vi i slažemo se da ćemo se podvrgnuti isključivoj nadležnosti Šveđana sudova.

Viša sila

17.1 Preuzet ćemo osnovne sigurnosne obveze u skladu s zakon, ali neće biti odgovoran za štetu koja proizlazi iz održavanje opreme informacijske mreže, kvar priključka, neispravnost računala, komunikacijskog ili drugog sustava, napajanje kvar, štrajk, neredi, požar, poplava, oluja, eksplozija, rat, vladine akcije, izmjene zakona, propisa, upravnih odredbe i druga pravila, sudski ili upravni nalozi vlasti ili radnje ili propuste bilo koje treće strane.

Razno

18.1 Ovaj Ugovor (uključujući, ali ne ograničavajući se na Politiku privatnosti, Pravila korištenja i svi dodatni uvjeti o kojima smo vas obavijestili primjenjivo na određene usluge) čini cjelinu sporazum između stranaka u vezi s njegovim predmetom. To zamjenjuje sve prethodne sporazume i dogovore između stranke.
18.2 Možemo dodijeliti, prenijeti, delegirati ili na drugi način podugovarati naše prava prema uvjetima ovog Ugovora prema vlastitom nahođenju.
18.3 Ako ne provedemo odredbu uvjeta ovog Ugovora, Slažete se da takav propust ne predstavlja odricanje od izvršenja odredbu (ili bilo koju drugu odredbu u nastavku).
18.4 Ako se bilo koja odredba uvjeta ovog Ugovora drži ili donese nije valjana, ništavost ne utječe na ostatak uvjeta ovaj Sporazum. Zadržavamo sva prava koja nisu izričito dodijeljena u uvjete ovog Ugovora i odriču se svih impliciranih licenci.