ÁLTALÁNOS

A Brick igénybevételének feltételeit jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák. Az ÁSZF elfogadása nélkül a platform és az azon keresztül kínált szolgáltatás nem használható, fiók nem regisztrálható.
1.1 A jelen ÁSZF kiterjed a Brick igénybevételére szerződést kötő személyre, mint Felhasználóra és a Brick Technology AB, valamint annak leányvállalataira, mint a Brick szolgáltatásainak rendelkezésre bocsátójára. Továbbá kiterjed a https://www.brick.tech (mint „Webhely”) webhelyre és a Brick mobileszközön használható alkalmazásra (mint „Brick alkalmazás”), amely IOS vagy Android és/vagy Windows Mobile operációs rendszerrel működik (a Webhely és a Brick Power App együttes elnevezése „Platform”).
1.2 A Szolgáltatás használatára jelen ÁSZF, az adatvédelmi szabályzatunk és a Power Bank használati szabálya vonatkozik, amelyek a Platformon elérhetők. Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező használati szabályzatot és adatvédelmi szabályzatot.
1.3 Fenntartjuk a jogot jelen ÁSZF módosítására, mely módosítás a Platformon történő közzététellel válik hatályossá. A Platform vagy Szolgáltatás használata esetén mindig az ÁSZF aktuális verziója irányadó.
1.4 Ha az ÁSZF módosításának hatálybalépését követően a Felhasználó tovább használja a Szolgáltatást, azáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal elfogadja az új ÁSZF-et.

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

You warrant and represent that:
(a) 16. életévét betöltötte és rendelkezik a szolgáltatás használatához szükséges belátási képességgel
(b) minden Ön által megadott adat a valóságnak megfelel és
(c) a Szolgáltatás használatával nem sért jogszabályt

FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

You warrant and represent that:
3.1 A Felhasználó a Platformon, mobiltelefonos hitelesítéssel vagy más módon regisztrálja magát. Felhasználó szavatol azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben Felhasználó adataiban változás következik be, a Felhasználó köteles a Szolgáltató felé jelezni a változással érintett adatok körét és bejelenteni az új érvényes adatokat.
3.2 A regisztrációs folyamatot követően létrehozott felhasználói fiók („Fiók”) az Ön személyére vonatkozik, és nem használhat fiókjához olyan telefonszámot, amelyet Önön kívül más regisztrált. Fiókját nem ruházhatja át más személyre, és nem engedélyezheti vagy nem segítheti más személyek számára a Szolgáltatás használatát az Ön Fiókján keresztül, kivéve azokat a személyeket vagy vállalkozásokat, akiket kifejezetten felhatalmaztunk arra, hogy munkáltatóik vagy ügyfeleik nevében fiókot hozzanak létre.
3.3 A sikeres regisztrációs folyamat lezárását követően kezdheti meg a Felhasználó a Szolgáltatás használatát a Platformon a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
3.4 Fenntartjuk a jogot, hogy a fiókhoz, a Platformhoz és/vagy Szolgáltatáshoz való hozzáférést bármikor felfüggesszük, megtagadjuk vagy visszavonjuk. Ha az Ön hozzáférését felfüggesztették, megtagadták, vagy visszavonták, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint Felhasználói panaszt nyújthat be.

FIÓK BIZTONSÁG

4.1 Ön a felelős a Fiókja biztonságáért, beleértve a bejelentkezési adatokat és jelszavakat. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden munkamenet végén kijelentkezik a Webhely használata során, és a megfelelő lépések követésével hagyja el a Platformot. Amennyiben Fiókadatait nyilvánosságra hozza, Ön felelős az ebből eredő veszteségekért és következményekért.
4.2 Ön felelős a Fiókján keresztül végrehajtott összes tevékenységért és annak eredményéért (beleértve, de nem kizárólagosan a Brick power bankok („Brick akkumulátorok”) használatát, a Brick akkumulátorok visszaküldését, az információk kiadását, az információk nyilvánosságra hozatalát, a címjegyzék megnyitását), függetlenül attól, hogy ezen tevékenységek Önnek, nekünk, vagy harmadik félnek okoztak-e károkat.
4.3 A Platformon keresztül haladéktalanul értesítenie kell minket, ha tudomására jut Fiókja bármilyen jogosulatlan használata, vagy más olyan körülmény, amely fiókja ellopását vagy elvesztését okozhatja. A jogosulatlan használatról szóló értesítést követően ideiglenesen zároljuk Fiókját, de Ön tudomásul veszi, hogy ez időt vesz igénybe, és nem azonnali.
4.4 Fiókját csak Ön használhatja, és nem oszthatja meg más személlyel.
a) hogy fiókja adatait mindig titokban tartja;
(b) a Fiókjához tartozó bejelentkezési ellenőrző kódot biztonságosan és bizalmasan megőrzi;
(c) nem ruházza át Fiókja egyetlen részét (pl. címjegyzékét) sem másra; és
(d) betartja az összes vonatkozó jogszabályt és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket az Ön Fiókjával kapcsolatban.
4.5 Ön felelős a Fiókján keresztül végrehajtott minden műveletért és tranzakcióért, kivéve, ha lezárta azt, vagy ha Platformon keresztül a Fiókjával kapcsolatos visszaélést bejelentette.
4.6 Nagy jelentőséget tulajdonítunk az Ön személyes adatai és más felhasználók adatai védelmének. Amennyiben a Platform használata vagy más felhasználókkal folytatott kommunikáció során bármely más felhasználó személyes adata vagy dokumentuma a birtokába kerül, ezeket az információkat bizalmasan kell kezelnie, és azokat semmilyen módon nem fedheti fel harmadik személynek.

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

5.1 Brick akkumulátorok használata:
5.1.1. A regisztrációt követően a felhasználóknak a fizetési adatokat rögzíteniük kell az alkalmazásban. Az alkalmazásban az „állomás beolvasása” gombra kattintva a felhasználók beolvashatják az állomáson található QR-kódot, és az akkumulátor kiadásra kerül.
5.1.2. Mielőtt a Brick akkumulátort használná, alaposan meg kell vizsgálnia, hogy nem sérült-e, beleértve különösen, de nem kizárólagosan, a kábel meglétét, a kábel állapotát, az akkumulátor töltöttségi szintjét stb.
5.1.3. Az akkumulátorral kapcsolatos bármilyen problémáról vagy hiányosságról haladéktalanul értesítenie kell a Brick-et a Brick App-on vagy az ügyfélszolgálati e-mail címen keresztül: help@Brickapp.se
5.1.4. Jelen ÁSZF értelmében, amennyiben olyan körülmények között használja a Brick akkumulátort, amikor (i) információt kapott arról (ii) vizuálisan látható és/vagy (iii) az Ön általi ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a Brick akkumulátor sérült, hibás vagy más módon alkalmatlan a használatra, abban az esetben kizárólag Ön felelős minden tevékenységét, nem vállalunk felelőséget semmilyen nemű kárért vagy sérülésért, amely az Ön testében vagy tulajdonában, harmadik személy testében vagy tulajdonában keletkezett a Brick akkumulátor használata okán.
5.1.5. A Brick akkumulátort ésszerű, körültekintő és törvényes módon kell használnia. Ön nem rongálhatja meg azt, és nem korlátozhatja mások használatát, ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a Brick akkumulátor károsítását, megrongálását, vagy elrejtését, a kábel eltávolítását vagy más olyan tevékenységet, amely megakadályozza a Brick akkumulátor mások általi használatát.
5.1.6. A Brick akkumulátort abban az állapotban kell visszaszolgáltatnia, mint amilyen állapotban a bérleti időszak kezdetén volt. Ha a Brick akkumulátort sérülten vagy használhatatlan állapotban adja vissza, akkor a javítás költségével megegyező díjat számítunk fel.
5.1.7. Brick akkumulátort harmadik személy számára nem bérelhet és azt nem használhatja üzleti tevékenység végzésére.
5.1.8. A Brick akkumulátor minden egyes használatát követően, Ön a bérlési időszakot azzal tudja lezárni, ha az akkumulátort a töltőállomásra visszahelyezi (a bérleti időszak automatikusan lezárul az App-ban), a díjszámlálót leállítja és a használati díjat megfizeti.
5.1.9. A Platform által generált adatok meggyőző bizonyítékai a Brick akkumulátor használata időtartamának. Bármely Brick akkumulátor használata 5 egymást követő napra korlátozódik. Az 5 egymást követő napot meghaladó használat a Brick akkumulátor eltűnésének vagy megvásárlásának minősül, és Fiókjára az 5 nap bérleti díján felül akár 12700 Ft elveszett akkumulátor díjat számíthatunk fel. Ha egy Brick akkumulátor elveszett vagy megvásárolta, miközben Ön használja, jelentenie kell az eltűnést hivatalos rendőrségi feljelentéssel a helyi rendőrségen, és értesítenie kell minket az eltűnést követő 24 órán belül a Platformon keresztül.
5.1.10. A Brick akkumulátor használatával kapcsolatos egyéb korlátozásokon túlmenően, Ön nem jogosult:
5.1.11. Bármilyen módon módosítani, szétszerelni, ráírni, tartozékokat rögzíteni, vagy más módon megváltoztatni vagy rongálni a Brick akkumulátort vagy a Brick akkumulátor bármely részét, vagy bármilyen hirdetési vagy hasonló kereskedelmi célra felhasználni a Brick akkumulátort;
5.1.12. Engedélyezni mások számára, az Ön által bérlet Brick akkumulátor használatát.
5.1.13. A Brick akkumulátor és platform használatával kapcsolatban a használat megkezdése előtt Ön kijelenti, hogy:
5.1.14. tudomásul veszi, hogy a Brick nem garantálja Brick akkumulátor elérhetőségét abban az időben és azon a helyen, ahol használni szeretné, különösen nagy kereslet idején;
5.1.15. tudomásul veszi, hogy a Brick nem garantálja, hogy az akkumulátort a bérlés után bármikor vissza tudja helyezni, ha a felhasználó közelében nincs szabad kapacitású állomás. Amennyiben ez előfordul, lépjen kapcsolatba a támogatással az alkalmazáson keresztül.
5.1.16. A Brick csak kényelmi okokból biztosít Brick akkumulátort, és az ilyen kölcsönzési lehetőségeket csak azok a személyek használhatják, akik képesek és alkalmasak a Brick akkumulátor önálló üzemeltetésére, és akik elfogadták a jelen ÁSZF valamennyi feltételét.

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK DÍJA

6.1 A szolgáltatás igénybevételének ára országonként eltérő. A legfrissebb és aktuális árak mindig elérhetők a Brick alkalmazásban.

FIZETÉS

7.1 A Szolgáltatás használatának díjai a Brick App-on folyamatosan frissülnek.
7.2 Amennyiben promóciós kóddal rendelkezik, a kupon felhasználásának szabályai a kuponon találhatók.
7.3 Többféle fizetési lehetőséget nyújtunk:
(a) Bankkártyáját összekapcsolhatja fiókjával a Brick Appban, így a használatot követően automatikusan levonásra kerül a szolgáltatásért járó díj. Előre fizetett kártya (prepaid) és készpénzes kártya (cash card) nem használható fizetőeszközként.
7.4 Amennyiben a bankkártyáján vagy a számláján terhelt összeget vitatja, abban az esetben vegye fel a kapcsolatot a help@Brickapp.se címen, amint a terhelésről tudomást szerez.
7.5 Amennyiben a számlán megjelenő terhelés összegével nem ért egyet, a vitatott terhelés bekövetkezésének napjától számított 10 munkanapon belül a Felhasználónak értesítési kötelezettsége van. Ehhez kapcsolódóan a következő információkat szükséges megadni: a Brick akkumulátor bérlésének pontos időpontja és helye (kezdő és záró időpont). Visszatérítést biztosítunk, amennyiben a bérelt powerbank elromlott vagy használhatatlanná vált. A visszatérítési igényét a help@brickapp.se címen vagy a Brick App ügyfélszolgálatán jelezheti.
7.6 Amennyiben a szolgáltatás összege nem vonható le fedezethiány okán a bankkártyájáról, vagy a bakkártya letiltásra került vagy egyéb ok következett be, abban az esetben a Brick sms-ben, postai úton és/vagy e-mailben számlát küld az Ön részére. Amennyiben a számla nem kerül rendezésre, fenntartjuk a jogot az adóság jogi úton történő behajtására.
7.7 Amennyiben a kifizetett szolgáltatás összege részben vagy egészben visszatérítésre kerül – függetlenül a visszatérítés okától - a (Brick Technology AB) kizárólag VISA, EC/MC és Maestro módszerrel téríti vissza az összeget, ami azt jelenti, hogy a Chip Card/Bank a Kereskedő kérésére visszautalja az igényelt összeget az ügyfél számlájára.

Panaszok

8.1 Amennyiben problémája merül fel a Szolgáltatással vagy a Platformmal kapcsolatban, abban az esetben panaszát a Platformon keresztül vagy e-mailben help@Brickapp.se címen, vagy a +46 8-795 51 11 telefonszámon teheti meg.

TULAJDONJOG, SZELLEMI TULAJDON ÉS ADATVÉDELEM

11.6 A jelen ÁSZF elfogadása és a Felhasználóvá válás csak a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint jogosítja fel a Szolgáltatás használatára. Közöttünk nem áll fenn más megbízás, együttműködés, partneri viszony, közreműködés.
11.7 Ön tudomásul veszi, hogy a Platformhoz kapcsolódó összes szellemi alkotáshoz fűződő jog (beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat, forrás- és tárgykódokat) és a Platformon található bizalmasnak minősített információ a mi vagy licencadóink kizárólagos tulajdonát képezi, és jelen ÁSZF alapján semmi sem szolgálhat a Platformra vonatkozó szellemi alkotásokhoz fűződő jogok vagy a mi vagy licencadóink tulajdonában lévő szellemi alkotásokhoz fűződő jog átruházására. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen szellemi tulajdonjogok tulajdonosának kifejezett írásos engedélye nélkül nem használhatja, módosíthatja, nem adhatja bérbe, nem adhatja át, továbbíthatja vagy más módon nem sértheti meg a fenti szellemi tulajdonjogokat (például visszafejtés, kibontás [dekompilálás]).
11.8 A Brick neve és logói a védjegyünk és kereskedelmi nevünk, és előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül nem sokszorosíthatók, utánozhatók vagy használhatók fel sem részben vagy egészben. Ezen túlmenően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Platform űrlapon található összes oldal, szöveg, grafika, kép, gombikon és szkript a mi tulajdonunk, és sem Ön, sem az Ön által felkért harmadik fél nem másolhatja, utánozhatja vagy használhatja fel sem részben, sem teljes egészében előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül.
11.9 Korlátozott, jogdíjmentes, nem kizárólagos, személyes, visszavonható és át nem ruházható felhatalmazást biztosítunk Önnek a Brick App letöltésére és saját személyes, nem kereskedelmi céljaira történő használatára, feltéve, hogy betartja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Brick alkalmazást és szolgáltatásunkat csak a jelen ÁSZF-ben foglalt módon használhatja.
11.10 Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős minden olyan tartalomért, szövegért és képért, amelyet feltölt, közzétesz, továbbít vagy megoszt a Platformon („Felhasználói tartalom”). Nem tölthet fel, nem tehet közzé, továbbíthat, oszthat meg vagy szolgáltathat olyan felhasználói tartalmat a Platformon, amelyet nem Ön hozott létre, vagy amelynek feltöltésére, közzétételére, továbbítására vagy szolgáltatására nincs engedélye. Ön kijelenti, hogy a Felhasználói tartalma az Ön tulajdonában áll vagy Ön annak használatára jogi felhatalmazással rendelkezik. Ön beleegyezik abba, hogy csak olyan felhasználói tartalmat rögzít, amely nem sérti a vonatkozó jogszabályokat, és nem sérti harmadik fél jogait (például nem sért vonatkozó szellemi alkotáshoz fűződő jogot vagy nem sért megállapodást). Ellenkező esetben kizárólag Ön lesz a felelős minden kapcsolódó kötelezettségért. Bármikor és időről időre, az Ön beleegyezése nélkül felülvizsgálhatjuk a Platformot és törölhetjük, eltávolíthatjuk vagy korlátozhatjuk a Felhasználói Tartalomhoz való hozzáférést vagy annak megtekintését, saját belátásunk szerint, előzetes értesítés vagy indoklás nélkül. Amikor feltölt, közzétesz, továbbít, megoszt szolgáltat felhasználói tartalmat a Platformon, automatikusan felhatalmaz minket arra, hogy azokról olyan másolatokat készítsünk, amelyeket saját belátásunk szerint szükségesnek vagy megfelelőnek tartunk. Felhasználói tartalomnak a Platformon való feltöltésével, közzétételével, továbbításával, megosztásával vagy biztosításával szolgáltatásával Ön automatikusan megadja, és kijelenti és garantálja, hogy jogában áll visszavonhatatlan, örök, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, világszerte érvényes jogot vagy engedélyt adni számunkra bármely Felhasználói tartalom felhasználására, másolására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, allicencelésére, újraformázására, fordítására, kivonatára, terjesztésére, módosítására, származékos munkáinak elkészítésére vagy más művekbe való beépítésére bármilyen célból (kereskedelmi, reklámozási vagy egyéb).
11.11 Ön elfogadja, hogy hozzáférhetünk, tárolhatunk és felhasználhatunk minden Ön által megadott információt, amennyiben az Adatvédelmi Szabályzattal és az Ön adatvédelmi beállításaival összhangban áll tevékenységünk. A vonatkozó szerzői jogi védelmi időszak alatt Ön ezennel jogdíjmentes engedélyt ad nekünk és leányvállalatainknak az ilyen információk tárolására, felhasználására, sokszorosítására, átdolgozására, szerkesztésére, közzétételére, bemutatására, fordítására és terjesztésére, vagy az ilyen információk felhasználására egyéb, jelenleg ismert vagy a jövőben létrejövő művekben. Az ilyen használati engedély globális, nem kizárólagos, átruházható és továbbengedélyezhető, és lehetővé teszi a felhasználást az Ön vagy bármely más személy beleegyezése vagy az Ön vagy bármely más személy értesítése nélkül, mindaddig, amíg az alábbi feltételek teljesülnek:
11.12 Nyilatkozat a felhasználók személyes adatainak védelméről és gyűjtéséről. A Brick nevében vállaljuk minden ügyfelünk adatainak védelmét. Az ügyfelekről/felhasználókról csak a szükséges alapadatokat, valamint a rendes üzleti gyakorlatnak megfelelő működéshez és az ügyfelek tájékoztatásához, valamint a jó minőségű szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat gyűjtjük. Lehetővé tesszük ügyfeleink számára a reklámcélú levelezőlistáról történő leiratkozást. A felhasználókra/ügyfelekre vonatkozó minden adatot szigorúan bizalmasan kezelünk, és csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akiknek ezekre az adatokra szüksége van. Minden Brick alkalmazott és az üzleti partnerek felelős az adatvédelmi elvek betartásáért.
(a) A felhatalmazását visszavonhatja az Ön tartalmának törlésével vagy a fiókja lezárásával, kivéve hogyha, a tartalom eltávolítása időbe telik a háttér biztonsági rendszerből és más rendszerekből.
(b) Nem használjuk fel az Ön tartalmát más termékek és szolgáltatások reklámozására (beleértve a szponzorált tartalmat is) az Ön hozzájárulása nélkül.
(c) Amennyiben engedélyezni kívánjuk mások számára, hogy az Ön tartalmát a Platformon kívül is használják, abban az esetben az Ön hozzájárulására van szükségünk.
(d) Szerkeszthetjük az Ön tartalmát és módosíthatjuk a formátumát (például lefordíthatjuk, módosíthatjuk a betűtípust, az elrendezést vagy a fájl nevét vagy eltávolíthatjuk a metaadatokat), de a jelentését nem módosítjuk.
(e) Az Ön által benyújtott, a Szolgáltatással kapcsolatos bármely javaslattal vagy egyéb visszajelzéssel kapcsolatban egyidejűleg Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen visszajelzéseket bármilyen célra felhasználhatjuk és megoszthatjuk (nem kötelező érvénnyel) anélkül, hogy Ön jogosult lenne kompenzációra.
(f) Az Ön tartalmának megőrzése és f kezelése során betartjuk az Európai Unió GDPR szabályozását és egyéb vonatkozó törvényei követelményeit.
11.14 A tranzakciós bizalmas adatok védésének módja. A bankkártya adatainak rögzítése során a bizalmas információk nyilvános hálózaton keresztül, védett (rejtjelezett) formában, az SSL protokoll és a jelenleg legkorszerűbb technológia, a PKI rendszer segítségével kerülnek továbbításra. Az adatok biztonságát a vásárláskor a Chip Card ad Belgrade fizetési kártya feldolgozója garantálja, így a begyűjtés teljes folyamata a Chip Card oldalán történik. A fizetőkártyán lévő adatok nem állnak rendszerünk rendelkezésére.

KÁRTÉRÍTÉS

12.1 Ön korlátozás nélkül vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Bricket, valamint alkalmazottait és ügynökeit minden olyan felelősség alól, amely abból ered, hogy a Brick akkumulátor vagy a Platform használata során az Ön cselekménye, mulasztása vagy hanyagsága miatt bármilyen kár keletkezett.
12.2 Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja a Bricket és a szolgáltatást velünk közösen nyújtó társult feleket és helyt áll minden jogi felelősségért, követelésért, veszteségért, kárért, kiadásért/visszatérítésért, költségért (beleértve a tárgyaláson, fellebbezés során vagy egyéb módon felmerült jogi költségeket), tartozásért, bírságért, büntetésért és díjért, akár az közvetlen vagy közvetett, beleértve a következményként előálló, tényleges, véletlen, különleges, büntető kárt, elmaradt nyereséget, vagy más módon keletkezett kárt, amelyek abból erednek, vagy azzal kapcsolatosak, hogy (i) Ön visszaélésszerűen használja vagy képtelen használni a Platformot, (ii) a Platformon található vagy onnan származó információkkal visszaél, (iii) bármilyen jogosulatlan hozzáférés vagy módosítás az Ön adatátvitelében vagy adataiban a Platformmal kapcsolatban (iv) az Ön által végzett bármely tiltott vagy szándékos tevékenység vagy mulasztás, amely megszakítja a Platform vagy a Szolgáltatás működését.
12.3 Amennyiben az Ön magatartása következtében harmadik személynek követelése merül fel velünk szemben és vele szemben pénzügyi vagy egyéb kötelezettséget vállaltunk, követelhetjük Öntől valamennyi veszteségünket.

JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

13.1 Felhasználó általi megszüntetés. Ön a jelen Szerződést az alábbi módok bármelyikén megszüntetheti:
(a) Ha bármikor a Platformon keresztül arról értesít minket arról, hogy fel kíván hagyni a Szolgáltatás és a Platform használatával;
(b) Ha Ön legalább 365 egymást követő napig nem használja a Szolgáltatást és a Platformot;
(c) Ha abbahagyja a Szolgáltatás és a Platform használatát, és kifejezetten elutasítja a jelen ÁSZF bármely módosítását, mielőtt azok hatályba lépnének.
13.2 A Brick által kezdeményezett felmondás. A jelen Szerződést az alábbi módok bármelyikén felmondhatjuk:
(a) Ha megszegi a jelen ÁSZF bármely rendelkezését;
(b) Ha nem fizeti ki a jelen ÁSZF alapján esedékes összegeket az esedékességtől számított 7 napon belül;
(c) Ha Ön legalább 365 egymást követő napig nem használja a Szolgáltatást és a Platformot;
(d) Ha megítélésünk szerint a Szolgáltatás vagy a Platform Ön általi további használata káros lenne a Szolgáltatásra, a Platformra vagy más felhasználókra nézve;
(e) Ha kifejezetten elutasítja a jelen ÁSZF bármely módosítását, amelyről folyamatosan értesítjük.
13.3 Felmondás utáni elszámolás
(a) A jelen Szerződés felmondását követően továbbra is jogunkban áll követeléseket érvényesíteni Önnel szemben a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban az Ön által elkövetett bármely korábbi szerződésszegése vagy az esetlegesen fennálló pénzügyi kötelezettségei okán.

VÁLLALÁSOK ÉS TILALMAK

14.1 Vállalások. A szolgáltatáshoz való hozzáférése vagy használata közben gondoskodnia kell arról, hogy:
(a) Megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, beleértve, különösen de nem kizárólagosan a károkozási jogot, az adatvédelmi törvényeket, szellemi alkotásra vonatkozó törvényeket, az adótörvényeket és szabályozási előírást;
(b) Pontos információk biztosításon és azokat időben frissítse;
(c) a személyes adatai körében az Ön valódi nevét, személyazonosságát és egyéb személyes információt használ;
(d) A Szolgáltatás kulturált és rendeltetésszerű használatáról.
14.2 Tilalmak. Ön vállalja, hogy a Platformot nem használja semmilyen nemű illegális tevékenységre, továbbá az alábbiak figyelembevétel használja:
(a) Tilos a platform használata amennyiben nem rendelkezik cselekvőképességgel, vagy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztették Önnek a Szolgáltatás használatát;
(b) Fiókját nem ruházhatja át harmadik személyre a beleegyezésünk nélkül
(c) Tilos mások törvényes jogainak és érdekeinek bármilyen módon történő megsértése a Platformon keresztül, ideértve bármely más személy bejelentkezési adatainak vagy egyéb személyes adatainak gyűjtése, bármely más személy fiókjának használata vagy használatának megkísérlése, mások zaklatása, sértegetése, fenyegetése, kényszerítése vagy bántalmazása, vagy más személynek kéretlen leveleket vagy más nemkívánatos üzeneteket küldeni, vagy sérteni más személyek szellemi tulajdonjogait stb.;
(d) Tilos a Platformnak, annak szerverének vagy hálózatának zavarása vagy szabotálása, vagy bármilyen eszközzel történő ésszerűtlen vagy nem megfelelő terhelés létrehozása szerverünkön vagy rendszerünkön, vagy olyan tevékenység végzése, amely meghibásodást, túlterhelést vagy károkat okozhat (beleértve: férgek, vírusok, kémprogramok, rosszindulatú programok vagy egyéb romboló kódok), továbbá tartalom vagy kódok beültetése a felhasználói böngészőkbe vagy az eszközökbe, vagy weboldalunk renderelési effektusainak vagy megjelenítésének megváltoztatása vagy megzavarása a felhasználói böngészőben vagy más módon eszközön, vagy vírusok vagy más rosszindulatú kódok feltöltése;
(e) Tilos jogi felhatalmazás nélkül olyan technikák szándékos alkalmazása, amelyek célja olyan információk megszerzése, megváltoztatása, ellopása, rögzítése, megtekintése, gyűjtése, tárolása, felhasználása, terjesztése, közzététele vagy törlése, amelyekhez Ön nem jogosult hozzáférni a Platformon keresztül, például más felhasználók személyes adatai, tartalma vagy versenyszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok (melyek saját belátásunk szerint határozhatók meg), vagy egyéb bizalmas információ, amely nem tartozik Önhöz;
(f) Tilos bármely jogszabály, vagy a szabályzatunk vagy a döntéseink megsértése vagy kijátszása, amely az Ön Fiókjával kapcsolatos;
(g) Tilos olyan magatartás, amely azt a célt szolgálja, hogy megkerülje a technikai és biztonsági intézkedéseinket.
(h) Tilos a szellemi tulajdonjogaink vagy egyéb jogaink megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan, a Brick vagy egyéb kereskedelmi logóink használata bármely kereskedelmi névben, e-mailben vagy webhelyen; a szolgáltatásainkban szereplő, szerzői jogokra, védjegyekre vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó közlések törlése; bármely a birokunkban lévő vagy legálisan szerzett szabadalmunkról, szerzői joggal védett alkotásunkról, védett technológiánkról, programunkról, szoftverünkről vagy adatbázisunkról másolatot készíteni, terjeszteni, nyilvánosságra hozni, dekódolni, feldarabolni vagy derivatívákat készíteni stb.
(i) Tilos automatikus programok vagy más automatikus módszerek használata szolgáltatásunk felkeresésére, címjegyzékek hozzáadása vagy letöltése, illetve üzenetek küldése vagy átirányítása;
(j) Tilos az engedélyünk nélkül a szolgáltatásainkat vagy más releváns információt, adatot bérbe adni, bérbe venni, kölcsönözni, kölcsön adni, azzal kereskedni, eladni vagy továbbadni, továbbá a szolgáltatásainkat bevételszerzésre használni vagy forgalomba hozni.
(k) Tilos a szolgáltatásunkban szereplő bármely hirdetés törlése, elfedése vagy elrejtése.
(l) Using automatic programs or other automatic methods to visit our service, adding or downloading address books or sending or redirecting messages;
(m) Tilos a Platform vagy bármely más releváns technológia sokszorosítása, módosítása vagy származékainak létrehozása (kivéve, ha ezt engedélyezzük), vagy szolgáltatásaink használhatóságának, teljesítményének vagy funkcióinak versenycélú figyelemmel kísérése, vagy keret létrehozásában, tükörkép készítése, ill. weboldalunk megjelenésének vagy funkcióinak utánzása, vagy szolgáltatásaink megváltoztatása, módosítása, újraszerkesztése vagy megváltoztatása, vagy más weboldalakat megváltoztatni, módosítani abból a célból, hogy olyan téves benyomást keltsenek, hogy az ilyen webhelyek kapcsolódnak szolgáltatásainkhoz;
(n) Tilos a Szolgáltatásunk használata olyan weboldalakon keresztül, amelyeket kifejezetten nem mi biztosítunk;
(o) Tilos a Szolgáltatásaink vagy a Platformunk biztonsági funkcióinak átdolgozása;
(p) Tilos a jelen megállapodás vagy a szabályzataink rendelkezéseinek való megsértése vagy az arra való ösztönzés;
(q) Tilos a szolgáltatásunk és a Brick akkumulátorok jogellenes vagy illegális használata, vagy az olyan használata, amely káros és/vagy társadalomellenes és
(r) Tilos bármilyen más jogellenes magatartás, amely káros a Szolgáltatásra és/vagy a Platformra nézve.
14.3 Bár felhasználóinkkal szemben magatartási normákat írunk elő, nem ellenőrizzük és nem szabályozzuk felhasználóink magatartását a Platformon. Ezért nem vállalunk felelősséget a felhasználók által a Platformon terjesztett vagy megosztott tartalomért vagy információért. Ha úgy gondolja, hogy egy felhasználó megsértette a jelen ÁSZF feltételeit vagy bármely szabályzatunkat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Bár igyekszünk fenntartani egy megbízható környezetet, nem vállalunk felelősséget a felhasználók bejegyzéseiért, és elhárítunk minden felelősséget, amely a felhasználók magatartásával vagy tartalmával kapcsolatos. Ha Ön bármilyen körülmények között és engedélyünk nélkül tiltott cselekményt követ el, vagy tiltott információt nyilvánosságra hoz vagy terjeszt, kizárólag Ön a felelős minden kapcsolódó felelősségért és kockázatért.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK ÉS ÉRTESÍTÉSEK

15.1 A Platformon végzett egyes tevékenységekhez elektronikus aláírásra lehet szükség. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elektronikus aláírásnak ugyanazon joghatásokat és kötelezettségeket keletkezteti mint a fizikai aláírás.
15.2 Amennyiben fiókkal rendelkezik nálunk, beleegyezik abba, hogy bármilyen és minden szükséges értesítést elektronikus úton, az Ön Fiókján keresztül vagy más elektronikus úton tegyünk meg, például e-mailben, felugró üzenetek vagy push üzenetek formájában a Platformon, az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban.

IRÁNYADÓ JOG

16.1 A jelen megállapodásban foglaltakra és az azzal kapcsolatban felmerülő vitákra a svéd törvények irányadóak és azok alapján kell értelmezni azokat, és a Felek vállalják, hogy alávetik magukat a svéd bíróságok kizárólagos joghatóságának.

VIS MAIOR

17.1 A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alapvető biztonsági kötelezettségeknek eleget teszünk, azonban nem vállalunk felelősséget az információs hálózati berendezés karbantartásából, a kapcsolat meghibásodásából, a számítógép, a kommunikációs vagy egyéb rendszer hibájából, az áramkimaradásból, sztrájkból, zavargásból, tűzesetből, árvízből, szélviharból, robbanásból, háborúból, kormányzati intézkedések, törvények, rendeletek, közigazgatási rendelkezések és egyéb szabályok változásai, igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok végzései nyomán vagy bármely harmadik fél cselekményéből vagy mulasztásból eredő károkért.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1 Jelen ÁSZF (beleértve különösen, de nem kizárólagosan az Adatvédelmi szabályzatot, a Használati szabályzatot és minden olyan további feltételt, amelyekről értesítettük Önt, a szolgáltatásokra vonatkozik) alkotja a Felek közötti teljes megállapodást, amely felülírja a Felek között korábban létrejött szerződést és megállapodást.
18.2 Saját mérlegelésünk szerint engedményezhetjük, átruházhatjuk, átadhatjuk vagy más módon alvállalkozásba adhatjuk a jelen ÁSZF feltételei szerinti jogainkat.
18.3 Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvényesítését bármely esetben elmulasztjuk, Ön nem tekintheti úgy, hogy lemondtunk volna arról, hogy az adott rendelkezést a jövőben érvényesítsük.
18.4 Amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja hatályát veszti, az nem érinti jelen ÁSZF többi pontját. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet jelen ÁSZF kifejezetten nem biztosít és elutasítunk minden vélelmezett felhatalmazást.