Koje informacije Brik prikuplja?

Ovo će biti opis dva linera o odeljku. Možete ga izmeniti ovde.
Funkcionalna
"Brick app" je IOS i Android aplikacija koja se koristi za lociranje i iznajmljivanje sa stanica Brick, kao i za upravljanje informacijama o nalogu i plaćanju.
 • Kolaиiж
 • Isteka
 • Opis
 • Korisničko ime
 • Funkcija korisničkog imena u aplikaciji
 • Iskustvo aplikacije personalizacije
Analitika
"Jabuka od cigala" je portal koji omogućava kupcima da iznajmljuju powerbanks bez preuzimanja aplikacije kreiranjem privremenog naloga.
 • Kolaиiж
 • Isteka
 • Opis
 • Korisničko ime
 • Funkcija korisničkog imena u aplikaciji
 • Iskustvo aplikacije personalizacije
 • _ga_f90DE1T8PB
 • Registracija, korisnička podrška, kontakt za verifikaciju naloga
 • Detalji prijavljivanja/verifikacija naloga
Reklama
"Partneri na lokaciji" su potpisnici ili predstavnici mesta gde se održava stanica Brik.
 • Kolaиiж
 • Isteka
 • Opis
 • Ime lokacije
 • Funkcije u aplikaciji
 • Reference naloga / anonymization
 • Predstavnik objekta
 • Podrška i komunikacija
 • Detalji prijavljivanja/verifikacija naloga
 • Kontakt informacije o lokaciji
 • Podrška i komunikacija
 • Detalji prijavljivanja/verifikacija naloga
 • Ulična adresa i ime
 • Funkcije u aplikaciji
 • Naplata/korišćenje usluge
 • Koordinate lokacije
 • Funkcije u aplikaciji
 • Dozvoljava lokaciji da se prikaže na mapi aplikacije
 • Zemlja
 • Analitika i funkcije u aplikaciji
 • Analiza korisnika jezika i aplikacija