Koje informacije Brik prikuplja?

Ovo će biti opis dva linera o odeljku. Možete ga izmeniti ovde.
Aplikacija "Uvek cigla"
"Brick app" je IOS i Android aplikacija koja se koristi za lociranje i iznajmljivanje sa stanica Brick, kao i za upravljanje informacijama o nalogu i plaćanju.
 • Podataka
 • Oblast korišćenja
 • Razlog za prikupljanje
 • Korisničko ime
 • Funkcija korisničkog imena u aplikaciji
 • Iskustvo aplikacije personalizacije
 • ID korisnika
 • Upravljanje korisničkim nalogom
 • Reference naloga / anonymization
 • Broj telefona
 • Registracija, korisnička podrška, kontakt za verifikaciju naloga
 • Detalji prijavljivanja/verifikacija naloga
 • Detalji platne kartice
 • Omogućavanje plaćanja i korišćenja usluge
 • Naplata/korišćenje usluge
 • Informacije o plaćanju
 • Pravni uslov
 • Naplata/korišćenje usluge
 • Istorija iznajmljivanja
 • Lokacija za početno/krajnje iznajmljivanje
 • Naplata/korišćenje usluge
 • ID uređaja
 • Analitika
 • Rešavanja problema
 • Regiona
 • Svojstva lokacije korisnika
 • Analitika
 • Zemlja
 • Svojstva lokacije korisnika
 • Analitika
 • IP-adresa
 • Svojstva lokacije korisnika
 • Analitika
 • Geografska širina
 • Svojstva lokacije korisnika
 • Analitika
 • Geografska dužina
 • Svojstva lokacije korisnika
 • Analitika
Uvek cigla od jabuka
"Jabuka od cigala" je portal koji omogućava kupcima da iznajmljuju powerbanks bez preuzimanja aplikacije kreiranjem privremenog naloga.
 • Podataka
 • Oblast korišćenja
 • Razlog za prikupljanje
 • ID korisnika
 • Upravljanje korisničkim nalogom
 • Reference naloga / anonymization
 • Broj telefona
 • Registracija, korisnička podrška, kontakt za verifikaciju naloga
 • Detalji prijavljivanja/verifikacija naloga
 • Detalji platne kartice
 • Omogućavanje plaćanja i korišćenja usluge
 • Naplata/korišćenje usluge
Uvek partneri
"Partneri na lokaciji" su potpisnici ili predstavnici mesta gde se održava stanica Brik.
 • Podataka
 • Oblast korišćenja
 • Razlog za prikupljanje
 • Ime lokacije
 • Funkcije u aplikaciji
 • Reference naloga / anonymization
 • Predstavnik objekta
 • Podrška i komunikacija
 • Detalji prijavljivanja/verifikacija naloga
 • Kontakt informacije o lokaciji
 • Podrška i komunikacija
 • Detalji prijavljivanja/verifikacija naloga
 • Ulična adresa i ime
 • Funkcije u aplikaciji
 • Naplata/korišćenje usluge
 • Koordinate lokacije
 • Funkcije u aplikaciji
 • Dozvoljava lokaciji da se prikaže na mapi aplikacije
 • Zemlja
 • Analitika i funkcije u aplikaciji
 • Analiza korisnika jezika i aplikacija
Uvek brik zahtevi za partnerstvo
Zahtevi za partnerstvo sa ciglom su dolazni kontakti koji su tražili publiku sa prodajnom osobom u Bricku
 • Podataka
 • Oblast korišćenja
 • Razlog za prikupljanje
 • Puno ime
 • Kontakt informacije
 • Interesovanje korisnika i cigle za početak partnerstva
 • Detalji o kontaktu
 • Kontakt informacije
 • Interesovanje korisnika i cigle za početak partnerstva
 • Zemlja
 • Unutrašnja koordinacija
 • Interesovanje korisnika i cigle za početak partnerstva
 • Tržište interesovanja
 • Unutrašnja koordinacija
 • Interesovanje korisnika i cigle za početak partnerstva
Uvek brik partneri
Partneri od cigala promovišu i upravljaju operacijama Cigle na svom lokalnom tržištu
 • Podataka
 • Oblast korišćenja
 • Razlog za prikupljanje
 • Puno ime
 • Kontakt informacije
 • Od suštinskog značaja za partnerstvo
 • Detalji o kontaktu
 • Kontakt informacije
 • Od suštinskog značaja za partnerstvo
 • Detalji o preduzeću
 • Koordinacija partnerstva
 • Od suštinskog značaja za partnerstvo
 • Detalji plaćanja
 • Koordinacija partnerstva
 • Od suštinskog značaja za partnerstvo